Trafikregler

För att underlätta tung och snabba trafik finns särskilda trafikregler på Autobahn:

 • Cyklar, mopeder och fotgängare är uttryckligen förbjudna att använda Autobahn, liksom alla andra fordon med en högsta hastigheter av 60 km/h.
 • Omkörning till höger är strängt förbjudet! Långsammare fordon måste lägga sig i högerfilen och låta snabbare trafik passera. Förare bör stanna i högerfilen förutom att passera. Omlörning måste ske det så snabbt som möjligt. Det är dock tillåtet att passera på höger sida vid tät trafik när fordon har börjat köa, men endast i långsam hastighet.
 • Stopp, parkering, U-svängar och backning är strikt verboten, även på vägren och av- och påfarter, utom i nödsituationer.
 • På- och avfart är endast tillåtet vid angivna trafikplatser.
 • Trafik som ska köra in på Autobahn måste företräde för trafik som redan befinner sig på Autobahn.
 • Vid bilköer ska bilister i vänster körfält ligga så långt åt vänster som möjligt och de i angränsande mitten eller höger körfält måste bilisterna ligga så långt åt höger i körfältet som möjligt. Detta för att skapa ett utrymme mellan körfälten där utryckningsfordon att passera.
 • Om du har ett haveri eller en olycka, måste du stanna i vägrenen och om möjligt placera en varningstriangel 200 meter bakom bilen. Du måste anmäla händelsen till myndigheterna via mobiltelefon eller närmaste nödtelefon.
 • Det är olagligt att köra slut på bränsle på Autobahn. Tekniskt sett finns det ingen lag specifikt mot detta, men det är olagligt att stanna onödan på Autobahn. Denna lag tillämpas på förare som får slut på bränsle eftersom en sådan händelse kunde förhindrats.
 • Det finns inga vägtullar för personbilar på Autobahn. Men lastbilar måste betala en kilometeravgift. Denna avgift mäts och övervakas elektroniskt.

Utöver den officiella regler är dessa beteenden vanliga på Autobahn:

 • Bilister som står sist eller närmar sig en trafikstockning slår på varningsblinkersen för att varna bakomvarande trafik på det plötsliga stoppet.
 • Många förare blinkar med helljusen eller vänster blinkers för att artigt (eller inte) uppmärksamma den framförvarande på att lämna vänster körfält och släppa om snabbare trafik. Det finns motstridiga åsikter om huruvida detta är lagligt eller inte och varför, men det finns rapporter om att förare har bötfällts för detta.