Trafik

På grund av Tysklands läge i centrala Europa är trafiken på Autobahn är i allmänhet ganska tung. Under 2004 färdades bilister 218 900 miljoner kilometer på Autobahn, i genomsnitt 50 000 fordon per dygn på varje segment. Som en följd uppstår trafikstockningar (Stau) ofta på Autobahn, speciellt på fredagar, söndagar, helgdagar, och när som helst efter en olycka eller vid dåligt väder eller vägarbeten. Regional trafikrapportering som Verkehrsmeldungen, Verkehrsdienst, Verkehrsfunk och Stauschau, är utmärkta och finns på de flesta radiostationer. Tyskland är indelat i flera regioner och skyltar för trafikrapportering ”Verkehrsrundfunkbereich” finns uppsatta längs vägen. Dessa visar de lokala radiostationer som sänder trafikinformation för den region du befinner dig i. Har din bilstereo RDS-funktion behöver du inte lyssna på dessa kanale hela tiden utan det du lyssnar på avbryts när trafikrapportering sker. Du måste dock ha grundläggande kunskaper i tyska för att förstå dem.

Trafik på Autobahn

Förutom trafkrapporter i radio är många delar av Autobahn utrustade med system för trafikövervakning och elektroniska skyltar för att varna för tillbud eller. På sektioner utan elektroniska skyltar göt Autobahn-polisen (Autobahnpolizei) ett utmärkt jobb med att varna för oväntade stopp via bärbara skyltar. Dessa skyltar monteras på polisbilar som parkera i vägrenen, eller består av banderoller som hängs på broar över Autobahn. Trafikinformation finns även att tillgå på andra ställen, t.ex. via webbplatser, radio- och TV.

Radiostationer sänder en speciell ton i början av trafikmeddelanden som orsakar radion att byta ljud från CD eller band till radion så att du kan höra informationen. Trafikrapporterna kan innehålla olika benämningar för att beskriva olika nivåer av överbelastning. Stau betyder oftast en massiv trafikstockning där du antagligen lära känna folk i bilarna runt omkring dig, ”stockender Verkehr” anger mindre köer eller långsamtgående trafik, medan ”Dichter Verkehr” eller ”zähfliesender Verkehr” betecknar knappast anmärkningsvärt tung eller trög trafik.

Som en nödlösning för att förbättra trafikflödet får trafikanter numera använda vägrenen som extra körfält under överbelastade perioder längs vissa delar av Autobahn. Digitala skyltar, vanliga skyltar, eller att andra bilar gör det ange när detta är tillåtet.