Hastigheter

Hastigheter på AutobahnTrots den utbredda tron på fri fart (och en lobbyverksamhet som har samma inflytande och djupa fickor som den amerikanska vapenlobbyn) finns det hastighetsbegränsningar på Autobahn. Många sektioner har permanent eller dynamiska hastighetsgränser som varierar mellan 80 till 130 km/h. särskilt de avsnitt med farliga kurvor, i tätorter, nära större trafikplatser, eller med konstant tung trafik. Vid vägarbeten kan hastighetsgränsen vara så låg som 60 km/h. En del avsnitt har under nattetid och vått väglag hastighetsbegränsningar, och lastbilar är alltid reglerade av begränsning. Ändå har cirka två tredjedelar av Autobahn-nätet ingen hastighetsbegränsning, men 130 km/h är alltid den rekommenderade högsta hastigheten om inget lägre anges. Denna rekommendation är ett försök av regeringen att inte behöva stöta sig miljontals Porsche- och BMW-ägare (d.v.s. väljare). Om du överskrider den rekommenderade gränsen och är inblandade i en olycka, kan du vara anses som ansvarig för några av de skador eller kostnader som uppstått även om du inte gjorde fel i övrigt.

Vissa fordon kan undantas från hastighetsbegränsningen på 80 km/h. En dekal som liknar en hastighetsskylt som visas baktill på fordonet visar att det är undantagen från den allmänna gränsen och kan färdas i den hastighet som anges på etiketten, vanligtvis 100 km/h.

Mer än 3200 km av Autobahn har dynamiska hastighetsbegränsningar som är anpassade efter trafikintensitet, väder och väglag. Dessa hastighetsgränser och villkor anges med ett omfattande system av elektroniska skyltar.

Autobahn Stuttgart

Bilden ovan visar ett avsnitt av Autoban utanför Mühlhausen im Täle mellan Ulm och Stuttgart. På denna kurviga och sluttande sträcka är hastigheten begränsat till 60 km/h. Se på Google Maps

 

Tysklands motsvarighet till Miljöpartiet har fått mycket litet gehör för sin vilja att införa permanenta hastighetsbegränsningar på Autobahn. De gröna hävdar att höga hastigheter bidrar till luftföroreningar som orsakar skogsdöd, Waldsterben. Vissa motorvägssträckor i skogsområden har fått begränsningar, men en nationell hastighetsgräns förblir osannolikt, vilket framkommer under förhandlingarna koalitionsregeringen 1998. I de samtal mellan  Gerhard Schröders socialdemokratiska parti och de gröna, var en av de sista punkterna som måste lösas de grönas önskan om ett rikstäckande 100 km/h-hastighetsbegränsning på Autobahn. I slutändan blev det en kompromiss som innebar att energiskatterna höjs och lokala myndigheter kan minska hastighetsgränserna på stadens gator. Tack och lov infördes ingen nationell hastighetsbegränsning på Autobahn.

En nationell hastighetsbegränsning på 100 km/h antogs i november 1973 under energikrisen. Det upphävdes mindre än fyra månader senare. Sverige införde under samma tid en hastighetsbegränsning på 110 km/h. Sveriges regering tog dock som bekant aldrig bort begränsningen när krisen var över.

Olycksstatistik på Autobahn

Trots de höga hastigheterna på Autobahn är olyckstalen och antalet skadade och döda anmärkningsvärt låga. Autobahn bär omkring en tredjedel av den tyska trafiken, men olyckorna där människor skadas och dödas endast uppgår till 6%. Mindre än 12% av alla dödsfall i trafiken skedde på Autobahn (2004). I själva verket är den årliga dödligheten (3,2 per miljard kilometer år 2004) genomgående lägre än de flesta andra motorvägar i världen, på amerikanska Interstates var samma siffra 5,0 per år (2003).