Design

Autobahns design är till för att underlätta ett obehindrat och snabbt trafikflöde. De flesta sträckor av Autobahn har följande designelement.

Autobahns design

 • Två, tre eller ibland fyra körfält per riktning. Utanför tätbebyggda områden är körfälten i allmänhet 3,75 meter breda, utom det vänstra körfältet som är 3,5 meter brett. I stadsbebyggelse är alla körfält är 3,5 meter breda.
 • En anlagd vegetation mellan körbanorna, 3,5 eller 4 meter bred (i stadsbebyggelse 3 meter). En dubbelt skyddsräcket löper i mitten av vägen. Bländskydd som är monterade på skyddsräcket används ofta i kurvor. Vissa nyare delarna har betånghinder istället för vegetation mellan körfälten.
 • Vägren för akuta stopp eller räddningsfordon samt långa accelerations- och bromsfält.
 • Av och påfarter är alltid planskilda, i allmänhet genom en s.k. halvt fyrklöverblads-trafikplats vid avfarter och fyrklövers-trafikplatser där två Autobahn korsar varandra. Trafikplatserna är i allmänhet väl placerade, ibland med mer är 30 km mellan dem.
 • En maximal lutning på 4%. Klättringskörfält finns i de flesta branta backarna.
 • Väldoserade kurvor.
 • Frystålig betong eller bituminösa yta.
 • Banvall och yta som mäter ca 68 cm i tjocklek.

Autobahn har också följande utformning och standard:

 • Reflexstolpar med 50 meters mellanrum.
 • Tätt mellan parkeringsplatser som ofta är utrustade med toaletter.
 • Omfattande och gott servicelatser med bensinstationer, restauranger och hotell.
 • Automatiserad trafik- och väderinformation och elektroniska skyltar som ger dynamiska hastighetsgränser och/eller förvarning om köer, vägarbeten, olyckor och dimma.
 • Nödtelefoner varannan kilometer.
 • I förväg utmarkerade alternativa vägar för att underlätta för travikanter vid nödstängningar av en sträcka på Autobahn.
 • Standardiserade skyltar, EU/FN-standard.
 • Gröna korridorer för vilda djur i form av tunnlar och ”gröna broar”.

Fyrklöverkorsning på AutobahnUnderhållet på Autobahn är i toppklass. Väginspektörer inspekterar varje kvadratmeter av systemet regelbundet med hjälp av fordon med högteknologiska vägscanners för att upptäcka sprickor eller hål. Om en spricka, ett hål, eller annat fel hittas, byts hela vägavsnittet ut. Vägräcken, skyltar och andra funktioner är också väl underhållna.

Stadsmotorvägar (Stadtautobahnen)

Köer på en StadtautobahnVanligtvis undviker de stora motorvägarna stadskärnor. Istället utgår det från större  Autobahn mindre stadsmotorvägar som ger snabb tillgång till stadskärnan eller transporter inom staden. Dessa är vanligtvis byggda som stadsmotorvägar (Stadtautobahnen). Design på stadsmotorvägarna skiljer sig lite från huvudmotorvägarna och omfattar sex eller åtta körfält på upphöjda eller nedsänkta vägar med täta diamantformade trafikplatser. Skyltningens utformning som den är på motorvägarna utanför städerna byts ut mot skyltar som hänger över körbanorna för att tillvarata det begränsade utrymmet. Ibland finns det ingen nöd telefoner eller reflexstolpar i vägkanten. Tunnlar, överfarter, och bullerskydd är mer frekventa och vägen ör ofta upplyst nattetid.

Tunnlar och broar

Tunnel AutobahnFör att upprätthålla en säker trafikmiljö är Autobahn-nätet välförsett med tunnlar och broar. Broar över dalgångar (Talbrücke) är ofta över 500 meter höga och ibland över 1 kilometer långa. Autobahn-nätet har över 65 tunnlar, både genom berg och under stadsbebyggelse. Som ett resultat av flera tunnelolyckor på andra håll i Europa under de senaste åren har extra fokus lagts på säkerheten i tunnlarna. Alla Autobahn-tunnlar har omfattande säkerhetssystem, bl.a. 24-timmars videoövervakning, information till bilisterna genom radio och skyltning. I tunnlarna finns skyddsrum och utrymningsvägar samt nödtelefoner,brandsläckare och nödbelysning. De har även ett system för brandventilation.