Autobahn

Tyska Autobahn är känd för att de är några av de få allmänna vägarna i världen utan hastighetsbegränsning för bilar och motorcyklar. Avsaknaden av hastighetsbegränsning tycks inte ha någon negativ inverkan på trafiksäkerheten på Autobahn jämfört med motorvägar i andra länder, motorvägar är betydligt säkrare än andra vägtyper. Kanske beror detta delvis på att trafiken ofta är så tät att hastigheterna ofta begränsas till lite över den typiska motorvägens hastigheter hittas någon annanstans. Eller så minskar risken för trötthet då restiderna minskar.


PLANERAR DU ATT ÅKA PÅ BILSEMESTER I SOMMAR? DÅ REKOMMENDERAR VI ETT BESÖK PÅ BILSEMESTER.NET


Precis som alla europeiska motorvägar har Autobahn flera körfält i varje riktning, åtskilda av en barriär med planskilda korsningar och tillträde som är begränsat endast till vissa typer av fordon.

Tyska och österrikiska motorvägar tillåter endast motorfordon som håller en lägsta hastighet av 60 km/t. För schweiziska motorvägar fordonen måste kunna hålla en hastighet på minst 80 km/t. I de flesta länder avser ”Autobahn” oftast till den tyska autobahn specifikt.

Autobahn München

Autobahn riktning mot München kommandes från Salzburg.

Det tyska Autobahn-nätverket är cirka 12 000 km långt. Det är det tredje längsta motorvägsnätet i världen efter USA och Kina. Då ska man också ta hänsyn till att USA är mer än 25 gånger så stort som Tyskland. Kina är ungefär lika stor som USA. Med detta i beaktande borde USA ha ungefär 300 000 kilometer motorväg för att matcha Tyskland.

De största motorvägsnäten i världen

  1. Förenta Staterna: 74 950 km
  2. Kina: 43 000 km
  3. Tyskland: 12 174 km

Siffrorna ovan är lite missvisande eftersom skillnaderna mellan europeiska och amerikanska standarder i vad som klassificerar en motorväg. I USA finns många namn för motorväg (Highway, Interstate, Freeway, Turnpike etc.). Motorvägliknande vägar i USA som tillåter fotgängare och cyklar inte skulle klassas som motorväg i Europa, men är medräknade i statistiken ovan. Många motorvägssträckor i USA skulle med säkerhet inte klassificeras som Autobahn i Tyskland.